Kursevi Njemačkog jezika

Kursevi se organizuju po nivoima. Nakon završenog kursa može se pristupiti polaganju ispita licenciranog centra iz Beča. Za ispite postoji popust za kandidate koji su kod nas pohađali jedan od kurseva.

Nakon završenog kursa se dobije potvrda o pohađanju kursa. Ova potvrda je internog karaktera i ne može se koristiti u svrhu npr. dobijanja vize ili upisa na fakultet, za to se mora izaći na ispit – što se isto može kod nas napraviti, ne mora se ići u druge ispitne centre.

Kursevi se mogu platiti odjednom cijeli iznos ili u ratama, maksimalno tri rate, pri čemu se prva rata plaća prilikom upisa, druga rata nakon mjesec dana i treća rata nakon dva mjeseca od upisa kursa.

Na kursevima se koristi knjiga Schritte / Menschen sa radnom bilježnicom i CD-om.

U ponudi se trenutno nalaze:

  • Standarni kursevi Njemačkog jezika
  • Kursevi Njemačkog jezika za medicinske radnike
  • Pripremni kursevi za ispite ÖSD-a
  • Poslovni Njemački jezik

Dužina trajanja kursa je usklađena s gradivom Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.
Nakon svakog završenog kursa polaznik dobija potvrdu o pohađanju kursa.

Potvrda se izdaje ukoliko je kandidat bio najmanje 75% od predviđenog broja sati prisutan na kursu.

Ova potvrda nije validna u smislu dokazivanja znanja Njemačkog jezika za vize, posao i sl. u zemljama Njemačkog govornog područja.

Ukoliko polaznik/ca treba certifikat o poznavanju Njemačkog jezika, može izaći na ispit u jednom od ispitnih centara u BiH i steći međunarodno priznati certifikat instituta za Njemački jezik iz Beča – ÖSD.