Promo Tim

Kontakt informacije:

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, tražite savjet ili želite saznati više, pošaljite e-mail korisničkom servisu na: info@promotim.org


Promotim registracioni podaci:

Broj rješenja: UP08-07-1-1642/12;
Matični broj: 11095577;
JIB: 440349588003
TRN: Raiffeisen Bank: 1610450068930080


Promo Tim adresa:

Udruženje za promotivnu podršku, informisanje i edukaciju “PROMO TIM”:
Kalemegdanska 16, 78000 Banja Luka.

Promotivna podrška

Direkcija za prodaju:
Tel: + 387 65 666 683
E-mail: dario@promotim.org
Direkcija za marketing:
Tel: + 387 65 657 444
E-mail: marketing@promotim.org
Redakcija:
E-mail: redakcija@promotim.org

Edukacija

Kursevi Njemačkog jezika:
Tel: + 387 66 700 755
E-mail: info@dialog.ba
ÖSD ispiti:
Tel:+ 387 66 700 755
E-mail: info@dialog.ba