Koji ispit ÖSD-a trebam i zašto?

Nivo poznavanja stranog jezika po Zajedničkom Evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ)

Nivo A1

Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor pod uslovom da sagovornik govori polako i razgovjetno.

Primjer ÖSD ispita A1

 

Nivo A2

Može razumjeti izolirane rečenice i često korištene riječi iz područja od ličnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i porodici, informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtjevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svoga obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

Primjer ÖSD ispita A2

Nivo B1

Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovno susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tokom putovanja kroz područje na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od ličnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.

Primjer ÖSD ispita B1

 

Nivo B2

Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno, što omogućava normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan, detaljni tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

Primjer ÖSD ispita B2

Nivo C1

Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog traženja odgovarajućih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst na složene teme pokazujući da se uspješno služi jezičkim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Primjer ÖSD ispita C1

Za upise na fakultete u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, te dobijanje posla za određena zanimanja.

Informacije o tome koji univerzitet traži B2, C1 ili C2 nivo saznaćete klikom na www.osd.at ili u priloženom dokumentu (Document.pdf).

Molimo obratite pažnju na to da pojedini fakulteti u Austriji, na kojima je za upis studija potreban dokaz o poznavanju Njemačkog jezika na nivou B2, traže minimalan uspjeh na ispitu iz Njemačkog sa ocjenom „gut“ ili „sehr gut“.