Cjenovnik

- INDIVIDUALNA NASTAVA – 14,00 KM
- KONVERZACIJSKI ČASOVI – 10,00 KM (1.5h)
- MEDICINSKA TERMINOLOGIJA – 20,00 KM (1.5h)